Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
abandon m
abdicirati
abdikacija f
ad hok
 • len na tento prípad, na tento účel
adaktirati
 • založiť na archivovanie
adjudikacija f
administracija f
 • správa, riadenie
administrator m
 • správca počítačovej siete, administrácie, farnosti
admiral m
 • najvyšší veliteľ vojnového námorníctva
adnotacija f
adopcija f
adoptacija f
adoptirati
adresa f
adresa f
adresant m
adresar m
adresat m
 • osoba, ktorej je určená zásielka
advokat m
afekt m
afirmacija f
agencija f
agenda f
 • súhrn úradných prác, okruh pôsobnosti
agent m
 • obchodný zástupca,tajný policajt
agitacija f
agnat m
 • pokrvný príbuzný v mužskej línii
agrar m
agreman m
agresija f
 • útočné napadnutie, vpád
agresor m
agroindustrija f
 • priemysel poľnohospodárskych produktov a prostriedkov
akademija
 • vrcholná vedecká inštitúcia, vysoká škola, stredná škola, slávnostné podujatie s kultúrnym obsahom
akademik m
 • člen akadémie vied, vedeckej inštitúcie
akcept m
 • písomné prijatie cudzej zmenky
akceptant m
 • kto prijíma, akceptuje záväzok, príjemca; príjemca cudzej zmenky
akceptiranje n

Pages