Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
žalba f
žalbeni m
žalilac m
ženik m
ženiti
žig m
žirant m
žiro račun
živ m
život m
žrtva f
župa
  • územná administratívna jednotka