ad hok

Srpska reč
príslovka
len na tento prípad, na tento účel