adaktirati

Srpska reč
sloveso
založiť na archivovanie