administracija

Srpska reč
podstatné meno
f
správa, riadenie