administrator

Srpska reč
podstatné meno
m
správca počítačovej siete, administrácie, farnosti