admiral

Srpska reč
podstatné meno
m
najvyšší veliteľ vojnového námorníctva