adnotacija

Srpska reč
podstatné meno
f
pripájanie poznámok k textu