adresa

Srpska reč
podstatné meno
f
adresa pošiljaoca
adresa odosielateľa
adresa primaoca
adresa príjemcu
elektronska adresa
elektronická adresa
poštanska adresa
poštová adresa