adresant

Srpska reč
podstatné meno
m
odosielateľ zásielky