adresat

Srpska reč
podstatné meno
m
osoba, ktorej je určená zásielka
adresat po nuždi
povinný adresát, not-adresát