advokat

Srpska reč
podstatné meno
m
zástupca, obhajca
advokat po službenoj dužnosti
advokát z úradnej povinnosti, advokát ex offo