afirmacija

Srpska reč
podstatné meno
f
kladné potvrdenie, ubezpečenie