agenda

Srpska reč
podstatné meno
f
súhrn úradných prác, okruh pôsobnosti