agitacija

Srpska reč
podstatné meno
f
agitovanie, presviedčanie