agnat

Srpska reč
podstatné meno
m
pokrvný príbuzný v mužskej línii