agrar

Srpska reč
podstatné meno
m
poľnohospodárstvo