agreman

Srpska reč
podstatné meno
m
diplomatický súhlas