agresija

Srpska reč
podstatné meno
f
útočné napadnutie, vpád