agresor

Srpska reč
podstatné meno
m
útočník, dobyvateľ