agroindustrija

Srpska reč
podstatné meno
f
priemysel poľnohospodárskych produktov a prostriedkov