akademija

Srpska reč
podstatné meno
vrcholná vedecká inštitúcia, vysoká škola, stredná škola, slávnostné podujatie s kultúrnym obsahom
akademija nauka i umetnosti
akadémia vied a umení
pedagoška akademija
pedagogická akadémia
svečana akademija
slávnostná akadémia
umetnička akademija
umelecká akadémia