akademik

Srpska reč
podstatné meno
m
člen akadémie vied, vedeckej inštitúcie