akcept

Srpska reč
podstatné meno
m
písomné prijatie cudzej zmenky