akceptant

Srpska reč
podstatné meno
m
kto prijíma, akceptuje záväzok, príjemca; príjemca cudzej zmenky