akceptiranje

Srpska reč
podstatné meno
n
prijatie, písomné prijatie zmenky
akceptiranje menice
akceptovanie zmenky