aktuar

Srpska reč
podstatné meno
m
odborník v poistnej a finančnej matematike