ambasador

Srpska reč
podstatné meno
m
veľvyslanec
izvanredni i opunomoćeni ambasador
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec