analogija

Srpska reč
podstatné meno
f
podobnosť, obdoba