apelacija

Srpska reč
podstatné meno
f
odvolanie sa na vyššiu inštanciu; obracanie sa s výzvou na niekoho