Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
car m
  • titul panovníka u južných a východných Slovanov
ćar
  • zárobok, prospech
carina f
carinarnica f
carinik m
carinski m
carinski m
ćata m
cedent m
  • postupca; kto cesiou presácza nejaké právo, osoba postupujúca pohľadávku novému veriteľovi
cedirati
ćelija m
celina f
celishodan
celishodnost f
celokupnost f
cena f
cenovnik m
centar m
centralistički m
centralizacija f
  • sústreďovanie, sústredenie vedenia, správy, výkonu moci v jednom mieste
centralizam m
centralni m
cenzura f
cenzus m
ćerka f
certifikat m
cesija m
  • zmena veriteľa pohľadávky; postúpenie pohľadávky
cesionar m
cesus m
  • dlžník pri cesii
cilj m
cirkular m
  • úradný prípis určený viacerým príjemcom , obežný list, obežník
citat m
civilni m
ćorak m
crkva f
  • spoločenstvo veriacich
crkveni m

Pages