crkveni

Srpska reč
prídavné meno
m
crkvena opština
farnosť
crkvena vlast
cirkevná moc
crkveno pravo
cirkevné právo