Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
fabrika f
fah m
fakat m
faksimil m
  • verná reprodukcia, snímka; odtlačok
faktički m
faktor m
faktura f
fakturisati
fakturni m
fakultativan m
fakultet m
falsifikat m
falsifikovan m
falsifikovati
fascikla f
faza f
federacija f
fenomen m
fikcija f
fiktivan m
filijala f
finalizacija f
finalni m
finansije f
finansijski m
finansiranje n
firma f
fiskalni m
  • súvisiaci s hospodárskou politikou a štátnym rozpočtom
fizički m
fluktuacija f
fond m
  • súhrn materiálových a finančných prostriedkov
fondacija f
forma f
  • vonkajšia podoba, tvar, vzhľad
formacija f
formalan f
formalnost f

Pages