Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort ascending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
funkcioner m
funkcionalan m
funkcija f
front m
franšiza f
  • právo využívať súbor (balík) práv priemyselného a duševného vlastníctva (tzv. franšíza, franchise)
franko n
  • platobný záznam (doložka);cena výrobku, v ktorej je započítané i prepravné
frankirati
  • vyplatiť poštovú zásielku nalepením poštovej známky
frakcija f
fotokopija f
fotografija f
forum m
formular m
formalnost f
formalan f
formacija f
forma f
  • vonkajšia podoba, tvar, vzhľad
fondacija f
fond m
  • súhrn materiálových a finančných prostriedkov
fluktuacija f
fizički m
fiskalni m
  • súvisiaci s hospodárskou politikou a štátnym rozpočtom
firma f
finansiranje n
finansijski m
finansije f
finalni m
finalizacija f
filijala f
fiktivan m
fikcija f
fenomen m
federacija f
faza f
fascikla f
falsifikovati
falsifikovan m

Pages