Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
hapšenje n
hartija f
havarija m
  • dopravna nehoda; mimoriadna udalosť spôsobujúca škody
hegemonija f
hidrosistem m
hijerarhija f
  • poradie, postupnosť podľa dôležitosti, hodnosti
himna f
  • slávnostná pieseň oficiálneho charakteru:
hiperprodukcija f
hipoteka f
  • . pohľadávka zaistená nehnuteľnosťou
hipotekarni m
hitan m
hodnotenie
honorar m
  • peňažná odmena za prácu intelektuálneho rázu
honorisati
  • platiť za prácu; prijať a vyplatiť zmenku
hranarina f
hranilac m
hranjenik m
hranjeništvo n
humanitarni
  • spoločenský; súvisiaci s humanitou
humanost f
huškač m
huškati