linija

Srpska reč
podstatné meno
f
silazna linija
klesajúca línia
srodnik po pravoj liniji
príbuzný podľa priamej línii
uzlazna linija
stúpajúca línia