Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
akceptirati
 • prijať, uznať, súhlasiť so zaplatením, písomne prijať cudziu zmenku, akceptovať návrh zmluvy
akcesija f
 • pristúpenie štátu k záväzkom, k zmluve
akcija f
 • účastina; činnosť, konanie, podujatie
akcijski m
akcionar m
 • majiteľ akcií, člen akciovej spoločnosti; účastinár
akcionarski m
akcioni m
akciza f
 • spotrebná daň vyberaná na hraniciach
aklamacija f
akontacija f
akontirati
akreditiv m
akreditovati
 • vykonať akreditáciu; splnomocniť zástupcu
akt
aktiv m
 • pracovné stretnutie, pracovná schôdzka
aktiva f
 • majetok bez dlhov;časť bilancie podniku; kladné výsledky práce
aktivan m
aktivirati
aktivist m
 • člen nejakej organizácie, dobrovoľný spolupracovník
aktivnost f
 • zvýšená činnosť, aktívnosť
aktuar m
 • odborník v poistnej a finančnej matematike
akumulacija f
 • premena časti novo vytvorenej hodnoty na fixný kapitál; akumulovanie, hromadenie
akumulativan m
akvizicija f
 • získavanie, získanie, nadobúdanie,
akviziter m
 • získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok
aleatoran m
alibi m
 • dôkaz o neúčasti v niečom
alijenacija f
alimentacija f
alineja f
alodijalan m
 • vzťahujúci sa na alódium, pôvodný dedičný majetok:
alokacija f
 • rozdelenie výrobných faktorov; umiestnenie
alonž m
 • prívesok k, na zmenke, šeku; dodatok spojený s listinou alebo zmenkou
alternativa f
amandman m
 • pozmeňujúci a doplňujúci návrh
ambalaža f

Pages