Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
apsolutan m
apsolutistički m
 • založený na absolutizme; uplatňujúci neobmedzenú moc
apsolutizam m
 • vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc
arbitar m
arbitraža f
 • rozhodcovcký súd; priekupnícky obchod
arbitražni m
arenda f
 • prenájom pozemku, nájom
arendar m
argument m
arhiepiskop m
arhiva f
 • zbierka písomností, dokumentov; inštitúcia na ich opatrovanie
arhivirati
arhivski m
armija f
 • ozbrojené sily štátu, vojsko
arondacija f
artikal m
asanacija f
 • stavebné úpravy, odstraňovanie objektov
asanacioni m
ascendent m
asignacija f
 • poukaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
asignant m
 • osoba, ktorá vystavuje poukážku, poukazca
asignat m
 • osoba, ktorá je povinná vyplatiť poukážku; poukázanec
asignatar m
 • osoba, ktorej sa poukazuje podľa asignácie; poukazník
asocijacija f
asortiman m
ataše m
 • diplomatický úradník , pridelenec
atentat m
 • útok na významnú, verejne činnú osobu
atentator m
 • páchateľ alebo pripravovateľ atentátu
atest m
 • písomné potvrdenie určitých vlastností, kvality výrobku; osvedčenie
audijencija f
 • oficiálne prijatie a vypočutie u významnej osobnosti
aukcija f
 • verejný predaj; dražba
aukcionar m
autarhičan m
autarhija f
autentičan m
autogram m

Pages