Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
autokratija f
automatski m
autonomija f
 • autonómnosť, samosprávnosť, samospráva
autopsija f
 • vlastné poznanie; obhliadka mŕtvoly pitvou
autor m
autoritativan m
autoritet m
 • uznávaná vážnosť, vplyv; uznávaný odborník
autorski m
autorstvo m
 • skutočnosť, že niekto je autorom
aval m
 • zmenkové ručenie
avalirati
avalist m
avangarda f
avans m
aviza f
 • písomné oznámenie dodávateľa odberateľovi o odoslaní zásielky
azil m
 • politické útočisko; povolenie pobytu cudzincovi v štáte
azilant m
 • kto sa uchádza o politický azyl
ažurirati
baba f
babica f
badava
ban m
 • rúbanisko; miestodržiteľ, vládca bánoviny v Chorvátsku
bančin m
banda f
bandit m
 • lupič, lúpežník, zbojník
banka f
 • finančná inštitúcia
bankar m
 • finančník zaoberajúci sa bankovými obchodmi; majiteľ banky
bankarski m
 • bankový, súvisiaci s bankovníctvom
banknota f
 • papierový peniaz vydávaný bankou
bankovni m
bankrot m
 • finančný, obchodný alebo hospodársky úpadok
barijera f
barikiranje
 • vypaľovať dubový sud zvútra, aby víno dosiahlo arómu dymu
bariran m
barjak m
barut m

Pages