Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
baština f
baštinik m
bataljon m
 • batalión, menší vojenský útvar
baza f
 • základňa, základ
baždarenje n
 • úradné vyznačenie potvrdzujúce správnosť mier, váh, meracích prístrojov
beba f
 • bábo, novorodeniatko
beda f
beg m
 • vzdialenie sa behom; tajný odchod
begunac m
bekstvo n
 • behom sa vzdialiť alebo sa vzdialiť
beleška f
 • zaznamenaný text, zápis
beležnik m
 • osoba oprávnená štátom rozhodovať najmä v dedičských, zmluvných a overovacích veciach
beneficija f
 • spoločenské podujatie s humanitným cieľom
berza f
 • trh s cennými papiermi alebo niektorými druhmi tovaru
berzanski m
bes m
bescenje n
 • veľmi nízka alebo nijaká finančná, materiálna alebo morálna hodnota
beseda f
 • neoficiálny rozhovor, debata
besednik m
beskamatan m
besklasan m
beskompromisan m
 • nepripúšťajúci kompromis; zásadový, principiálny, dôsledný
beskućnik m
 • človek, ktorý nemá stále bydlisko
besomučan m
besplatan m
bespomoćan m
besposlen m
 • ktorý nič nerobí; trpný, pasívny
bespovratan m
bespravan m
besraman m
 • dopúšťajúci sa podlých a nemorálnych činov
bestelesan m
besteretan m
besvestan m
beščastan m
beščašće n
bez
 • neprítomnosť niečoho

Pages