Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
bezakonje n
bezbednosan m
bezbednost f
bezgotovinski m
bezgrešan m
bezobziran m
  • konajúci bez ohľadu, bezcitný, nevyberaný, surový
bezočan m
bezočnost f
bezuslovan m
bezuslovan m
bezvredan m
bezvredan m
bežati
bežati
beživotan m
beživotan m
biće n
biciklistički m
bič m
bičevati
bigamija f
bilans m
bilateralan m
birač m
  • kto sa zúčastňuje na voľbách a odovzdáva svoj hlas, kto volí
birački m
  • voličský, súvisiaci s voľbami a voličom
birati
  • rozhodovať sa pre jednu možnosť, zúčastniť sa na voľbách
biro n
  • vedúci výkonný orgán, úradovňa, kancelária
birokratija f
birokratizam m
birokratski m
biskup m
  • vedúci cirkevný hodnostár
bitan m
biznis m
  • obchod, obchodná činnosť, obchodné podnikanie
blag
blagajna f
  • pokladňa, osobitne upravená schránka al. miestnosť na úschovu peňazí al. cenných vecí
blagajnički m

Pages