Zoznam srbských hesiel

(162)
(150)
(37)
(21)
(183)
(42)
(48)
(75)
(22)
(215)
(21)
(264)
(71)
(143)
(250)
(294)
(721)
(201)
(351)
(34)
(103)
(185)
(87)
(118)
(12)
Heslosort descending Rod Poznámka Preklad do slovečiny
brakorazvodan m
branilac m
branilac m
braniti
brat m
bratimljenje n
bratstvo n
  • príbuzenský vzťah; organizácia
breme n
  • ťažký náklad, ťarcha; zaťažujúca povinnosť alebo okolnosť
briga f
brinuti
brisanje
brod m
  • dopravný prostriedok po vode
brodar m
brodolom m
brodovlasnik m
broj m
broker m
brzina f
budžet
budžetski m
bukvalan m
buna f
bunilo n
buntovnik m
ćar
  • zárobok, prospech
car m
  • titul panovníka u južných a východných Slovanov
carina f
carinarnica f
carinik m
carinski m
carinski m
ćata m
cedent m
  • postupca; kto cesiou presácza nejaké právo, osoba postupujúca pohľadávku novému veriteľovi
cedirati
ćelija m
celina f

Pages